پمپ هیدرولیک دنده ای کاپرونی ۱۰A(C)5X302

809,325 تومان

جهت گردش شفت: چپ گرد، قابل تبدیل به راست گرد

فلنج: سر و ته آلومینیوم

جنس بدنه: آلومینیم

ماکزیمم فشار لحظه ای: 250 bar

ماکزیمم دور: 3000 rpm

حجم : 5 CM3/rev

جریان در 1500 دور:7.05 l/min

حداکثر جریان : 14.10 l/min

پاک کردن