پمپ ۱۰ پیستونی چلبیلر

10,000 تومان

 

 پمپ 90 لیتری 10 پیستون 

ساخت شرکت چلبیلر ترکیه (CELEBILER)

دبی ثابت دنده ای