پمپ هیدرولیک دنده مورب کاپرونی ۱۰A(C)3.15X302

912,330 تومان

جهت گردش شفت: چپ گرد، قابل تبدیل به راست گرد

فلنج: سر و ته آلومینیوم، دنده مورب

جنس بدنه: آلومینیم

ماکزیمم فشار لحظه ای: 250 bar

ماکزیمم دور: 3500 rpm

حجم : 3.15 CM3/rev

جریان در 1500 دور:4.49 l/min

حداکثر جریان : 10.47 l/min

پاک کردن