پمپ هیدرولیک دنده ای کاپرونی (۱۰A(C)3.15X026 (A/C072X

676,890 تومان

جهت گردش شفت: چپ گرد،راست گرد

جنس بدنه: آلومینیم

ماکزیمم فشار لحظه ای: 175 bar

ماکزیمم دور: 3500 r.p.m

حجم : 3.15 CM3/rev

جریان در 1500 دور: 4.44 l/min

ماکزیمم جریان:10.36 l/min

 

پاک کردن