پمپ هیدرولیک دنده ای کاپرونی ۱۰A(C)2X302

618,030 تومان

جهت گردش شفت: چپ گرد، قابل تبدیل به راست گرد

فلنج: سر و ته آلومینیوم

جنس بدنه: آلومینیم

ماکزیمم فشار لحظه ای: 250 bar

ماکزیمم دور: 3500 rpm

حجم : 2 CM3/rev

جریان در 1500 دور: 2.82 l/min

حداکثر جریان : 6.58 l/min

پاک کردن