پمپ هیدرلیک دنده ای کاپرونی ۱۰A(C)4.2X302

809,325 تومان

جهت گردش شفت: چپ گرد، قابل تبدیل به راست گرد

فلنج: سر و ته آلومینیوم

جنس بدنه: آلومینیم

ماکزیمم فشار لحظه ای: 250 bar

ماکزیمم دور: 3500 rpm

حجم :4.2 CM3/rev

جریان در 1500 دور:5.92 l/min

حداکثر جریان : 13.82 l/min

پاک کردن