شما اینجا هستید: صفحه اصلی > شیرآلات > شیرآلات هیدرولیک - صفحه 2از2

شیرآلات هیدرولیک

شیر کاهش دهنده فشار کارتریجی شیر شیر یکطرفه بین راهی شیر یکطرفه پیلوت کنترل بین راهی شیر کنترل جریان بین راهی


شیر کنترل جریان مچی بین راهی شیر کنترل جریان بین راهی شیر مقسم شیر یکطرفه کارتریجی


شیر یکطرفه کارتریجی پیلوت کنترل شیرهای راه دهنده برقی شیرهای راه دهنده دستی شیر مکانیکی دسته دار بلوکی یا تکه ایی


شیر محدود کننده فشار بلوکی شیر کاهش دهنده فشار بلوکی شیر یکطرفه بلوکی شیر راه دهنده برقی کارتریجی


صفحه زیر شیری هیدرولیکی بوبین شیر هیدرولیکی شیر محدود کنند فشار شیر هیدرولیک فشاری


شیر مکانیکی 1و3 دسته شیر مکانیکی بلوکی 3 دسته شیر تحریک دستی و پنوماتیک شیر دستی 3طرفه چدنی


شیر 3 طرفه ربع گرد هیدرولیک شیر هیدرولیک شیر گازی شیر گازی (فشار پایین)


شیر ربع گرد هیدرولیک فشار بالا شیر ربع گرد هیدرولیک فشار بالا شیر 3 طرفه ربع گرد هیدرولیک شیر هیدرولیک فشاری